O firmie

Przedmiotem działalności spółki SafeDC jest dostarczanie usług i rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo eksploatowanych systemów informatycznych. Dla nowoczesnego przedsiębiorstwa system informatyczny jest newralgicznym elementem, który ma kluczowy wpływ na bezpieczeństwo operacyjne firmy. Każdy przypadek naruszenia integralności systemu lub danych może mieć wymierny wpływ na pozycję rynkową, wyniki finansowe przedsiębiorstwa, czy jego percepcję w świadomosci klientów.

Usługi

S4DC kieruje swoją ofertę do wszystkich przedsiębiorstw, które eksploatują zaawansowane systemy informatyczne wymagające wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

W skład oferty spółki S4DC wchodzą:

 1. usługi projektowe,
 2. usługi konsultingowe,
 3. usługi nadzoru oraz zarządzania projektami wykonawczymi,
 4. dostawa gotowych rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo systemów informatycznych (SafeBox),
 5. wypożyczanie elementów infrastruktury w sytuacjach kryzysowych,
 6. badania parametrów instalacji i infrastruktury technicznej za pomocą własnej aparatury kontrolno-pomiarowej,
 7. cyfrowa symulacja i analiza procesów fizycznych zachodzących w Centrum Przetwarzania Danych,
 8. cyfrowa rejestracja przebiegu procesów inwestycyjnych wraz z ich przechowywaniem i udostępnianiem za pośrednictwem systemów teleiinformatycznych,

Personel spółki S4DC składa się z doświadczonych inżynierów, którzy uczestniczyli w wielu projektach. Spółka współpracuje z czołowymi uczelniami technicznymi oraz rzeczoznawcami branżowymi co gwarantuje najwyższą jakość realizowanych usług.

Kompetencje S4DC obejmują

Usługi projektowe:

 1. zagadnienia architektoniczne - niewystarczająco uwzględniane we współcześnie eksploatowanych obiektach. Ostatnie lata to znaczny wzrost zagrożenia terrorystycznego, na które to zagrożenie odpowiedzią innowacyjne rozwiązania budowlane.
 2. zagadnienia elektroenergetyczne - ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo i efektywność działania. Badanie wskaźnika efektywności serwerowni PUE (z ang. Power Usage Effectiveness) jest niezbędnym elementem oceny projektu - koniecznym w dobie stale wzrastających cen energii elektrycznej.
 3. technologie chłodnicze - ze szczególnym naciskiem na minimalizację kosztów eksploatacji poprzez zastosowanie odzysku energii cieplnej oraz technologii wykorzystania chodu atmosferycznego (free cooling). Szczególny obszar zainteresowań to wnętrze serwerowni i maksymalizacja efektywności wykorzystania chłodu już wyprodukowanego.
 4. obszar bezpieczeństwa fizycznego realizowanego przez współdziałające systemy elektroniczne: System Kontroli Dostępu (SKD), System Sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), System Telewizji Dozorowej (CCTV), System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO).
 5. obszar bezpieczeństwa przeciwpożarowego realizowany przez współdziałające systemy: wczesnej detekcji pożaru (VESDA), systemy wykrywania pożaru (SAP), Stałe Urządzenia Gaśnicze (SUG),
 6. zagadnienia monitorowania pracy serwerowni (system BMS) - w dużej mierze decydujący o bezpieczeństwie operacyjne obiektu w zależności od tego jak szybko przy jego wykorzystaniu następuje podejmowanie oraz jakości decyzji wypracowywanych przez personel eksploatacyjny obiektu. Nawet niewielka serwerownia to kilkadziesiąt punktów i parametrów których monitorowanie i rejestrowanie w jednym miejscu ma bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie obiektu.

Usługi konsultingowe:

 1. obszar zarządzania ryzykiem obiektów - od opracowywania Analiz Ryzyka Operacyjnego aż do wdrażania opracowanych indywidualnie Polityk Bezpieczeństwa Operacyjnego obiektu. Szczególny nacisk jest kładziony na opracowanie procedur związanych z
  1. zarządzaniem incydentami i problemami,
  2. zarządzaniem ciągłością operacyjną (BCM),
  3. zarządzaniem kryzysowym,

Polityka Bezpieczeństwa Operacyjnego spółki S4DC obejmuje między innymi zarządzanie bezpieczeństwem informacji co gwarantuje Klientom spółki pełną poufność przekazywanych informacji na temat stosowanych rozwiązań i zabezpieczeń.