Kontakt

S4DC Sp. z o.o.
Ul. S. Zwierzchowskiego 1
61-248 Poznań

tel. 616232470
fax 616232177

mail: biuro@s4dc.pl

Wizja

Niezależnie, czy planujesz budowę nowego Centrum Przetwarzania Danych, czy też eksploatujesz solidnie zabezpieczoną serwerownię, gwarantujemy dostarczenie dla Twojego projektu profesjonalnych i nowoczesnych usług, rozwiązań i produktów.

Misja

Zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorsta naszych Klientów poprzez wykorzystanie wiedzy i technologii dla zapewnienia bezpiecześtwa operacyjnego w zakresie wykorzystywanych przez nich procesów i technologii IT.

O firmie

Przedmiotem działalności spółki S4DC jest dostarczanie usług i rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo eksploatowanych systemów informatycznych. Dla nowoczesnego przedsiębiorstwa system informatyczny jest newralgicznym elementem, który ma kluczowy wpływ na bezpieczeństwo operacyjne firmy. Każdy przypadek naruszenia integralności systemu lub danych może mieć wymierny wpływ na pozycję rynkową, wyniki finansowe przedsiębiorstwa, czy jego percepcję w świadomosci klientów.

Spółka S4DC realizuje działania odpowiadające potrzebom rynku w tym obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw. Wraz z upowszechnieniem wykorzystania zaawansowanych technik informatycznych oraz wzrostem kosztów ich eksploatacji, wzrasta zapotrzebowanie na sprawdzone rozwiązania, które zwiększą bezpieczeństwo operacyjne biznesu.
Przed zarządami firm oraz kierownictwem departamentów informatyki pojawiają się nowe wyzwania. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym obejmuje coraz to szerszy zakres zagadnień.

Liczne opracowania, ale przede wszystkim praktyka wskazuje, bezpieczeństwo operacyjne nie jest stanem stabilnym. Na każdy opracowany i wdrożony system zabezpieczeń przypadają średnio trzy metody jego przełamania. Opracowany przez Edwardsa Deminga cykl P.D.C.A. (P.D.S.A.) ilustruje podstawową zasadę ciągłego doskonalenia procesów bezpieczeństwa operacyjnego. Właśnie takie ujęcię procesu stanowi motto działania spółki S4DC.