Pojekty unijne

1. Zwiększenie konkurencyjności firmy S4DC Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Status: zrealizowany
Program: RPWP Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.1,
Wartość dotacji: 198 840,00 PLN

2. Rozwój spółki S4DC poprzez zakup aparatury kontrolno-pomiarowej oraz innowacyjnego systemu komputerowego symulującego przebieg zjawisk fizycznych

Status: zrealizowany
Program: RPWP Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstwDziałanie 1.1,
Wartość dotacji: 199 122,00 PLN