Badania R&D

Podstawowymi obszarami prac rozwojowych, traktowanych jako kierunki strategiczne :

  1. Rozwój systemy wirtualizacji zasobów teleinformatycznych (platformy typu „cloud computing”) - w zakresie usuwania aktualnie istniejących barier technologicznych,
  2. systemy aktywnego monitorowania i rozliczania zasobów zwirtualizowanych – w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa usług i zwiększenia precyzji rozliczania wykorzystanych zasobów,
  3. Rozwiązania w zakresie składowania i replikacji danych – w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa realizowanych usług.
  4. Systemy monitorowania zasobów i środowiska z wykorzystaniem sieci sensorowych – w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa realizowanych usług i poprawy efektywności wykorzystania energii (zmniejszenie emisji dwutlenku węgla),
  5. Systemy aktywnego monitorowania bezpieczeństwa usług na platformach typu „cloud computing” – w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa realizowanych usług poprzez wykrywanie działań szkodliwych.
  6. Badania technologii stosowanych w Data Center w celu optymalizacji chłonności energetycznej i chłodniczej hardware na którym oparte platformy wirtualizacyjne, tj. wszelkie działania na infrastrukturze Data Center, które prowadzą do obniżenia końcowego PUE i kosztu mocy obliczeniowej