Kontakt

S4DC Sp. z o.o.
Ul. S. Zwierzchowskiego 1
61-248 Poznań

tel. 616232470
fax 616232177

mail: biuro@s4dc.pl

Wizja

Niezależnie, czy planujesz budowę nowego Centrum Przetwarzania Danych, czy też eksploatujesz solidnie zabezpieczoną serwerownię, gwarantujemy dostarczenie dla Twojego projektu profesjonalnych i nowoczesnych usług, rozwiązań i produktów.

Misja

Zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorsta naszych Klientów poprzez wykorzystanie wiedzy i technologii dla zapewnienia bezpiecześtwa operacyjnego w zakresie wykorzystywanych przez nich procesów i technologii IT.